Q&A na temat NZK

Defibrylator AED to urządzenie, które ratuje życie osobom z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK). Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące NZK.

Czym jest Nagłe Zatrzymanie Krążenia?

Serce człowieka jest odpowiedzialne za pompowanie krwi. Dzięki krążącej krwi, każda z komórek naszego organizmu otrzymuje niezbędne do życia składniki (w tym tlen i substancje odżywcze). Zdarzają się jednak sytuacje, które doprowadzają do nieprawidłowej pracy serca: zawał, stres, przedawkowanie leków i inne. Gdy serce przestaje pracować prawidłowo, przestaje również pompować krew. W tym momencie możemy zaobserwować objawy zatrzymania krążenia (utrata przytomności i brak oddechu). Taka sytuacja w bardzo krótkim czasie doprowadza do powstania nieodwracalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (mózgu). W tej sytuacji osoba poszkodowana potrzebuje błyskawicznie udzielonej pierwszej pomocy. 

Co może być przyczyną Nagłego Zatrzymania Krążenia?

Przyczyn NZK może być wiele, natomiast można je podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • pierwotne, wynikające z patologii w obrębie mięśnia sercowego, która jest bezpośrednią przyczyną zatrzymania krążenia (np. zawał serca, zaburzenia rytmu, niestabilna dławica piersiowa),
  • wtórne, gdzie do NZK dochodzi wskutek zdarzeń niezwiązanych z sercem (np. uraz wielonarządowy, utrata krwi, wstrząs, hipotermia – wychłodzenie, zatrucie, zatrzymanie oddechu, zaburzenia zatorowo-zakrzepowe, zaburzenia elektrolitowe itp.)

Jak reagować w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia?

Oprócz jak najszybszego wezwania zespołu ratownictwa medycznego konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia w stosunku 30 uciśnięć / 2 oddechy.Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz lub nie możesz wykonać oddechów ratowniczych, wykonuj wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej. Jeśli w pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się defibrylator AED należy go użyć. Prowadzenie RKO oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego w ciągu pierwszych minut od zatrzymania krążenia daje 75% szans na przeżycie poszkodowanego. Jeśli w pobliżu nie ma AED należy prowadzić wysokiej jakości RKO i jak najszybciej wezwać pomoc dzwoniąc pod numer 999. W każdej karetce również znajduje się defibrylator. 

O tym czym jest defibrylacja i jak działa defibrylator dowiesz się tutaj.

Jak szybko należy wykonać defibrylację?

W przypadku ratowania ludzkiego życia, każda sekunda ma znaczenie. Poszkodowany/na z NZK będzie miał/a tym większe szanse na przeżycie im szybciej dojdzie do pierwszej defibrylacji. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza szanse na przeżycie o 10-12% jeśli nie jest prowadzona RKO i ok. 3-4% jeśli RKO jest prowadzona. Stąd niezwykle istotne jest rozpoczęcie resuscytacji w ciągu pierwszych 4 minut zatrzymania krążenia i użycie defibrylatora tak szybko jak to możliwe.

Czy jeżeli użyję AED, potrzebuję nadal prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej?

TAK. Gdy osoba poszkodowana doznała zatrzymania krążenia, potrzebuje skutecznej i efektywnej pierwszej pomocy. Badania wykazały, że połączenie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej i wykonanie wczesnej defibrylacji przynosi najlepsze efekty w postaci uratowanego życia. Gdy defibrylator nie jest dostępny, należy skupić się na dostarczaniu szybkich i mocnych uciśnięć klatki piersiowej (w tempie 120 uciśnięć na minutę na głębokość 5 do 6 cm). Gdy defibrylator jest dostępny, należy prowadzić akcję zgodnie z poleceniami głosowymi urządzenia AED. Defibrylator podpowie nam, kiedy i jak prowadzi uciśnięcia klatki piersiowej oraz kiedy wykonać defibrylację.

Czy defibrylacja zawsze gwarantuje 100% skuteczność?

Chcielibyśmy móc napisać: “Oczywiście, że tak!”, jednak to nie byłoby prawdą. Żadna procedura medyczna nie daje pełnej skuteczności –  podobnie jest z defibrylacją. Nawet szybko przeprowadzona nie uratuje życia każdej osoby z NZK. Jednakże najnowsze badania i wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wskazują, że wczesna defibrylacja przeprowadzona jeszcze przez świadków zdarzenia i połączona z prowadzeniem wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej zwiększa szanse przeżycia do 75%. Należy przy tym pamiętać, że to nie defibrylator ratuje życie – życie ratują osoby, które z niego korzystają. Dlatego pracujemy nad rozszerzaniem i budowaniem tej świadomości oraz programów Publicznego Dostępu do Defibrylacjji (PAD).

 

Skąd wiadomo, że wykonanie defibrylacji jest konieczne?

Z defibrylatora należy skorzystać za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu RKO, czyli u każdej osoby, która jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo. Po naklejeniu elektrod na klatkę piersiową, urządzenie dokona analizy rytmu i podejmie decyzję o tym, czy defibrylacja jest wskazana. Jeśli tak, defibrylator wyda odpowiedni komunikat, naładuje się do pożądanego poziomu energii i zaleci wciśnięcie migającego przycisku defibrylacji. Jeśli po analizie defibrylacja nie będzie wskazana, AED nie pozwoli na wyładowanie, nawet po wciśnięciu przycisku. W tej sytuacji urządzenie zaleci w razie konieczności rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej. Po 2 minutach ponownie wykona analizę rytmu serca i zaleci lub nie wykonanie defibrylacji. AED będzie powtarzać ten dwuminutowy cykl do momentu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

 

Zostaw komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.Pola obowiązkowe oznaczone są gwiazdką. *