Polityka jakości i bezpieczeństwa wyrobu medycznego

Polityka jakości i bezpieczeństwa wyrobu medycznego

Spółka AEDMAX.PL jest liderem na polskim rynku sprzedaży defibrylatorów.

Zasadniczym celem jest zaspokojenie potrzeb i oczekiwań klientów oraz utrzymanie i umocnienie na rynku pozycji w swojej specjalności. 

Osiągamy ten cel przez doskonalenie

Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015 

PN-EN ISO 13485:2016 oraz wymaganiami prawa w zakresie nadzorowania zamówień i sprzedaży defibrylatorów.

Realizując swoje zadania postępujemy etycznie, stosujemy zasadę ciągłej poprawy standardów współpracy, trwałości i jakości, w tym bezpieczeństwa wyrobu medycznego.

Takie postępowanie daje nam możliwości doskonalenia procesów i poszerzania ich w kierunku szkoleń użytkowników sprzedawanego przez nas sprzętu. Obecnie badamy zadowolenie klienta przy użyciu ankiety po dokonanym zakupie w sklepie internetowym AEDMAX24.PL oraz na podstawie otrzymanych listów referencyjnych od naszych Klientów/Interesariuszy. 

Realizacja polityki jakości następuje poprzez:

rozwijanie współpracy z dostawcami jako gwarancji wysokiej jakości dostaw,

  • kulturalną i rzetelną obsługę każdego Klienta,
  • stałe doskonalenie jakości obsługi Klienta,
  • spełnianie wymagań dla produktów (w tym: bezpieczeństwo produktu, jakość, zgodność z prawem, gwarantowanie właściwych procesów obsługi zamówień, magazynowania, sprzedaży, wymiana akcesoriów zużywalnych zgodnie ze specyfikacją producenta wyrobów medycznych),
  • stałe doskonalenie jakości wykonywanych przez nas czynności,
  • wykonywanie wszystkich działań w sposób minimalizujący powstawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa wyrobu medycznego,
  • dbałość o środowisko naturalne,
  • planowe i systematyczne podnoszenie kwalifikacji wszystkich pracowników,
  • stałe rozwijanie postaw projakościowych i poczucia odpowiedzialności każdego pracownika za jakość, w tym bezpieczeństwo sprzedawanych i dostarczanych wyrobów medycznych,
  • przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju.

Podziel się się wiedzą ze znajomymi

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

To również może Cię zainteresować:​

Dołącz do programu

Pobierz przykładowy wniosek

Wypełnij dane a otrzymasz dodatkowo poradnik