Szkolenia PRAKTYCZNE

W ramach intensywnych szkoleń praktycznych dowiesz się jak uciskać klatkę piersiową, tamować krwotok czy rozpoznać udar lub zawał. Przećwiczysz najważniejsze czynności ratujące życie tak, aby być gotowym do akcji. Dzięki modułowemu rozwiązaniu każdy program szkolenia można dopasować do potrzeb kursantów.

First Aid Training Program:

Szkolenia - moduły

Instruktaż
RKO AED

Jest to nasz najkrótszy instruktaż stacjonarny. Jego celem jest zaznajomienie kursanta z obsługą urządzenia AED. Instruktaż składa się głównie z zajęć praktycznych przy fantomach. Ćwiczone są scenariusze nagłego zatrzymania krążenia – prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED.

Szczegóły instruktażu

Czas trwania:
- 1 godzina
Liczba uczestników:
- 12 osób

Instruktaż przeznaczony dla:
- pracowników, u których w miejscu pracy znajduje się defibrylator AED
- każdego kto chce odświeżyć swoje praktyczne umiejętności w prowadzeniu RKO z wykorzystaniem AED.

Zakres Instruktażu:

MODUŁ
RKO-AED

LEKCJE:
– Ocena stanu, kroki postępowania
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Użycie defibrylatora AED

Szkolenie
PODSTAWOWA PIERWSZA POMOC

Jest to nasze najkrótsze szkolenie stacjonarne. Jego celem jest zaznajomienie kursanta z obsługą urządzenia AED, wykonywania RKO oraz tamowania krwotoków. Szkolenie składa się głównie z zajęć praktycznych z wykorzystaniem manekinów, trenażerów oraz treningowych opasek zaciskowych. Ćwiczone są scenariusze zwi ązane z zatrzymaniem krążenia oraz urazów powodujących krwotoki.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania:
- 2 godziny
Liczba uczestników:
- 12 osób

Instruktaż przeznaczony dla:
- pracowników, u których w miejscu pracy znajduje się defibrylator AED
- każdego kto chce odświeżyć swoje praktyczne umiejętności w prowadzeniu RKO z wykorzystaniem AED.

Zakres szkolenia:

MODUŁ
BEZPIECZEŃSTWO

LEKCJE:
– Bezpieczeństwo własne (COVID-19)
– Bezpieczeństwo otoczenia
– Inne zagrożenia

MODUŁ
RKO-AED

LEKCJE:
– Ocena stanu, kroki postępowania
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
KRWOTOK

LEKCJE:
– Tamowanie krwotoków
– Używanie opaski zaciskowej
– Inne krwawienia

MODUŁ
BEZPIECZEŃSTWO

LEKCJE:
– Bezpieczeństwo własne (COVID-19)
– Bezpieczeństwo otoczenia
– Inne zagrożenia

MODUŁ
RKO – AED

LEKCJE:
– Ocena stanu, kroki postępowania
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
KRWOTOK

LEKCJE: – Ocena stanu, kroki postępowania – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Użycie defibrylatora AED

Szkolenie
STANDARDOWA PIERWSZA POMOC

Szkolenie obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych (Basic Life Support), a także postępowanie w krwotoku oraz najczęściej występujących stanach nagłych u osób dorosłych.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania:
- 4 godziny
Liczba uczestników:
- 12 osób

Instruktaż przeznaczony dla:
- wszystkich którzy chcą nauczyć się podstaw pierwszej pomocy
- kierowców
- pracowników biurowych
- uczniów, studentów, nauczycieli

Zakres szkolenia:

MODUŁ
BEZPIECZEŃSTWO

LEKCJE:
– Bezpieczeństwo własne (COVID-19)
– Bezpieczeństwo otoczenia
– Inne zagrożenia

MODUŁ
RKO-AED

LEKCJE:
– Ocena stanu, kroki postępowania
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
KRWOTOK

LEKCJE:
– Tamowanie krwotoków
– Używanie opaski zaciskowej
– Inne krwawienia

MODUŁ
PILNA POMOC

LEKCJE:
– Nieprzytomny
– Zadławienie
– Drgawki

MODUŁ
BEZPIECZEŃSTWO

LEKCJE:
– Bezpieczeństwo własne (COVID-19)
– Bezpieczeństwo otoczenia
– Inne zagrożenia

MODUŁ
RKO – AED

LEKCJE:
– Ocena stanu, kroki postępowania
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
KRWOTOK

LEKCJE: – Ocena stanu, kroki postępowania – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
PILNA POMOC

LEKCJE:
– Nieprzytomny
– Zadławienie
– Drgawki

Szkolenie
ROZSZERZONA PIERWSZA POMOC

Szkolenie, które zostało zaprojektowane tak, aby omówić, ale przede wszystkim przećwiczyć postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia u osób dorosłych. W czasie szkolenia uczestnicy mają okazję podzielić się swoimi obawami na temat pierwszej pomocy, poznać prawidłowe techniki udzielania pomocy w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK) oraz w innych nagłych zachorowaniach i urazach. W trakcie szkolenia nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania:
- 6 godziny
Liczba uczestników:
- 12 osób

Instruktaż przeznaczony dla:
- osób chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
- pracowników terenowych i biurowych
- uczniów, nauczycieli

Zakres szkolenia:

MODUŁ
BEZPIECZEŃSTWO

LEKCJE:
– Bezpieczeństwo własne (COVID-19)
– Bezpieczeństwo otoczenia
– Inne zagrożenia

MODUŁ
RKO-AED

LEKCJE:
– Ocena stanu, kroki postępowania
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
KRWOTOK

LEKCJE:
– Tamowanie krwotoków
– Używanie opaski zaciskowej
– Inne krwawienia

MODUŁ
PILNA POMOC

LEKCJE:
– Nieprzytomny
– Zadławienie
– Drgawki

MODUŁ
INNE STANY NAGŁE

LEKCJE:
– Ból w klatce piersiowej, udar
– Hipoglikemia, duszność
– Anafilaksja

MODUŁ
URAZY

LEKCJE:
– Złamania, zwichnięcia
– Oparzenia, hipotermia, odmrożenia
– Urazy głowy i kręgosłupa

MODUŁ
BEZPIECZEŃSTWO

LEKCJE:
– Bezpieczeństwo własne (COVID-19)
– Bezpieczeństwo otoczenia
– Inne zagrożenia

MODUŁ
RKO – AED

LEKCJE:
– Ocena stanu, kroki postępowania
– Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
– Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
KRWOTOK

LEKCJE: – Ocena stanu, kroki postępowania – Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Użycie defibrylatora AED

MODUŁ
PILNA POMOC

LEKCJE:
– Nieprzytomny
– Zadławienie
– Drgawki

MODUŁ
INNE STANY NAGŁE

LEKCJE:
– Ból w klatce piersiowej, udar
– Hipoglikemia, duszność
– Anafilaksja

MODUŁ
URAZY

LEKCJE:
– Złamania, zwichnięcia
– Oparzenia, hipotermia, odmrożenia
– Urazy głowy i kręgosłupa

Co jeszcze ROBIMY

Szkolenie
PRZECIW POŻAROWE

Szkolenie
EWAKUACYJNE

Szkolenie
PEDIATRYCZNE

Szkolenie
WYPADKI DROGOWE

Kursy
INSTRUKTORSKIE

Mistrzostwa
PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenie
TAMOWANIE KRWOTOKÓW

Szkolenie
BRYGADY RATOWNICZE

SAFETY DAY

Szkolenia ONLINE

Codziennie udowadniamy, że pierwsza pomoc jest prosta, a jej nauka może być ciekawa i atrakcyjna. Teraz także online! Nasi instruktorzy są doświadczonymi praktykami i specjalistami, którzy uczą z wyjątkową pasją. Zapraszamy do nauki pierwszej pomocy w nowoczesny sposób.

Webinar
UDZIELANIE PIERWSZEJ POMOCY
W CZASACH KORONAWIRUSA

Prowadzony webinar zaznajamia uczestników z najnowszymi wytycznymi dotyczącymi udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym z podejrzeniem COVID-19 oraz szczególnych zasad bezpieczeństwa podczas prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO).

Szczegóły szkolenia

Czas trwania:
- 60 minut
Liczba uczestników:
- do 50 osób

Szkolenie przeznaczone dla:
- pracowników biurowych
- osób chcących uaktualnić swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem zmian związanych z COVID-19.

Zakres szkolenia:

- Aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu z podejrzeniem COVID-19.
- Zmiany w algorytmie postępowania RKO-AED.
- Bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy (m.in. zasady właściwego stosowania środków ochrony indywidualnej).
- Omówienie rodzajów masek ochronnych, różnic w budowie i stopniu ochrony (filtracji).

Szkolenie online
PIERWSZA POMOC W TEORII

Teoretyczne szkolenie online jest naszą odpowiedzią na naukę w czasach częściowej lub zupełnej kwarantanny. Na koniec przewidziana jej sesja QA, gdzie kursanci mogą zadawać dowolne pytania. Zajęcia prowadzone są według najnowszych wytycznych, uwzględniających postępowanie przy COVID-19.

Szczegóły szkolenia

Czas trwania:
- 90 minut
Liczba uczestników:
- 15 osób

Szkolenie przeznaczone dla:
- pracowników biurowych
- wszystkich osób chcących nabyć lub odświeżyć swoją wiedzę z pierwszej pomocy, a niemogących uczestniczyć w szkoleniu stacjonarnym
- osób na kwarantannie

Zakres szkolenia:

- Fakty i mity o pierwszej pomocy, czyli dlaczego nie warto się bać udzielać pierwszej pomocy.
- Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, ocena przytomności i funkcji życiowych u poszkodowanego.
- Prawidłowe wezwanie pomocy, obowiązujące numery alarmowe w Polsce.
- Rozpoznanie i nauka umiejętności postępowania u osoby z nagłym zatrzymaniem krążenia - omówienie prawidłowej techniki wykonywania uciśnięć klatki piersiowej, prawidłowej techniki wykonywania oddechów ratowniczych metodą usta-usta oraz z wykorzystaniem maski typu pocket.
- Zmiany w algorytmie RKO-AED.
- Aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanemu z podejrzeniem COVID-19.
- Omówienie rodzajów masek ochronnych – różnice w budowie i stopniu ochrony (filtracji).
- Omówienie sytuacji, w których trzeba użyć defibrylatora AED – fakty i mity.
Postępowanie w wybranych stanach nagłych.

ZAPISZ SIĘ

i zacznij pomagać

PIERWSZA POMOC

NIGDY NIE BYŁA

TAK PROSTA!

Dołącz do programu

Pobierz przykładowy wniosek

Wypełnij dane a otrzymasz dodatkowo poradnik