Defibrylator AED to urządzenie, które ratuje życie osobom z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia (NZK). Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące NZK.


 

Czym jest Nagłe Zatrzymanie Krążenia?

Serce człowieka jest odpowiedzialne za pompowanie krwi. Dzięki krążącej krwi, każda z komórek naszego organizmu otrzymuje niezbędne do życia składniki (w tym tlen i substancje odżywcze). Zdarzają się jednak sytuacje, które doprowadzają do nieprawidłowej pracy serca: zawał, stres, przedawkowanie leków i inne. Gdy serce przestaje pracować prawidłowo, przestaje również pompować krew. W tym momencie możemy zaobserwować objawy zatrzymania krążenia (utrata przytomności i brak oddechu). Taka sytuacja w bardzo krótkim czasie doprowadza do powstania nieodwracalnych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (mózgu). W tej sytuacji osoba poszkodowana potrzebuje błyskawicznie udzielonej pierwszej pomocy. 

defibrylacja, Nagłe Zatrzymanie Krążenia, aedmax

Co może być przyczyną Nagłego Zatrzymania Krążenia?

Przyczyn NZK może być wiele, natomiast można je podzielić na dwie zasadnicze grupy:

  • pierwotne, wynikające z patologii w obrębie mięśnia sercowego, która jest bezpośrednią przyczyną zatrzymania krążenia (np. zawał serca, zaburzenia rytmu, niestabilna dławica piersiowa),
  • wtórne, gdzie do NZK dochodzi wskutek zdarzeń niezwiązanych z sercem (np. uraz wielonarządowy, utrata krwi, wstrząs, hipotermia – wychłodzenie, zatrucie, zatrzymanie oddechu, zaburzenia zatorowo-zakrzepowe, zaburzenia elektrolitowe itp.)

 

Jak reagować w przypadku Nagłego Zatrzymania Krążenia?

Oprócz jak najszybszego wezwania zespołu ratownictwa medycznego konieczne jest niezwłoczne rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) przez świadków zdarzenia w stosunku 30 uciśnięć / 2 oddechy.Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie chcesz lub nie możesz wykonać oddechów ratowniczych, wykonuj wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej. Jeśli w pobliżu miejsca zdarzenia znajduje się defibrylator AED należy go użyć. Prowadzenie RKO oraz użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego w ciągu pierwszych minut od zatrzymania krążenia daje 75% szans na przeżycie poszkodowanego. Jeśli w pobliżu nie ma AED należy prowadzić wysokiej jakości RKO i jak najszybciej wezwać pomoc dzwoniąc pod numer 999. W każdej karetce również znajduje się defibrylator. 

O tym czym jest defibrylacja i jak działa defibrylator dowiesz się tutaj.

Jak szybko należy wykonać defibrylację?

W przypadku ratowania ludzkiego życia, każda sekunda ma znaczenie. Poszkodowany/na z NZK będzie miał/a tym większe szanse na przeżycie im szybciej dojdzie do pierwszej defibrylacji. Każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza szanse na przeżycie o 10-12% jeśli nie jest prowadzona RKO i ok. 3-4% jeśli RKO jest prowadzona. Stąd niezwykle istotne jest rozpoczęcie resuscytacji w ciągu pierwszych 4 minut zatrzymania krążenia i użycie defibrylatora tak szybko jak to możliwe.

Czy jeżeli użyję AED, potrzebuję nadal prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej?

TAK. Gdy osoba poszkodowana doznała zatrzymania krążenia, potrzebuje skutecznej i efektywnej pierwszej pomocy. Badania wykazały, że połączenie wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej i wykonanie wczesnej defibrylacji przynosi najlepsze efekty w postaci uratowanego życia. Gdy defibrylator nie jest dostępny, należy skupić się na dostarczaniu szybkich i mocnych uciśnięć klatki piersiowej (w tempie 120 uciśnięć na minutę na głębokość 5 do 6 cm). Gdy defibrylator jest dostępny, należy prowadzić akcję zgodnie z poleceniami głosowymi urządzenia AED. Defibrylator podpowie nam, kiedy i jak prowadzi uciśnięcia klatki piersiowej oraz kiedy wykonać defibrylację.

Czy defibrylacja zawsze gwarantuje 100% skuteczność?

Chcielibyśmy móc napisać: “Oczywiście, że tak!”, jednak to nie byłoby prawdą. Żadna procedura medyczna nie daje pełnej skuteczności –  podobnie jest z defibrylacją. Nawet szybko przeprowadzona nie uratuje życia każdej osoby z NZK. Jednakże najnowsze badania i wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji wskazują, że wczesna defibrylacja przeprowadzona jeszcze przez świadków zdarzenia i połączona z prowadzeniem wysokiej jakości uciśnięć klatki piersiowej zwiększa szanse przeżycia do 75%. Należy przy tym pamiętać, że to nie defibrylator ratuje życie – życie ratują osoby, które z niego korzystają. Dlatego pracujemy nad rozszerzaniem i budowaniem tej świadomości oraz programów Publicznego Dostępu do Defibrylacjji (PAD).

 

 

Skąd wiadomo, że wykonanie defibrylacji jest konieczne?

 

Z defibrylatora należy skorzystać za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję o rozpoczęciu RKO, czyli u każdej osoby, która jest nieprzytomna i nie oddycha prawidłowo. Po naklejeniu elektrod na klatkę piersiową, urządzenie dokona analizy rytmu i podejmie decyzję o tym, czy defibrylacja jest wskazana. Jeśli tak, defibrylator wyda odpowiedni komunikat, naładuje się do pożądanego poziomu energii i zaleci wciśnięcie migającego przycisku defibrylacji. Jeśli po analizie defibrylacja nie będzie wskazana, AED nie pozwoli na wyładowanie, nawet po wciśnięciu przycisku. W tej sytuacji urządzenie zaleci w razie konieczności rozpoczęcie uciśnięć klatki piersiowej. Po 2 minutach ponownie wykona analizę rytmu serca i zaleci lub nie wykonanie defibrylacji. AED będzie powtarzać ten dwuminutowy cykl do momentu przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. 

Dołącz do programu

Pobierz przykładowy wniosek

Wypełnij dane a otrzymasz dodatkowo poradnik