Slide

Bezpieczna podróż

Program Bezpieczna Podróż to spektrum działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji lokalnej oraz krajowej poprzez podwyższenie standardu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jego kluczowym zadaniem jest zbudowanie skutecznego systemu opierającego się na dostarczeniu i monitorowaniu sprzętu ratującego życie oraz przeszkoleniu pracowników kolei, komunikacji miejskiej i innych.

Slide Bezpieczny Dworzec Program Bezpieczny Dworzec to zintegrowany system stworzony specjalnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych, personelu i obsługi dworców kolejowych w razie zagrożenia życia. Działania programu wspierają pracowników kolei oraz służby ratunkowe w zwiększaniu przeżywalności na dworcach i w ich okolicach. Udział w Programie Bezpieczny Dworzec pozwala na wyposażenie każdego budynku dworca w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Celem programu jest uzbrojenie nawet niewielkich obiektów, dostosowując poziom ich zabezpieczeń do najwyższych standardów bezpieczeństwa. bezpieczna podróż WIĘCEJ INFORMACJI

Slide Bezpieczny Pasażer Program Bezpieczny Pasażer ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich podróżujących. Działania w tym programie polegają na doposażeniu infrastruktury komunikacyjnej w Polsce w elementy ratownicze usprawniające udzielanie pierwszej pomocy. Działania programu obejmują zarówno budynki (infrastruktura kolejowa, lotniska, dworce autobusowe, zajezdnie tramwajowe, stacje metra, itp), transport lądowy oraz wodny (promy, statki wycieczkowe). bezpieczna podróź WIĘCEJ INFORMACJI
Bezpiecznapodróż_Logotypy-1
bezpieczna podróż
bezpieczna podróż
bezpieczna podróź
bezpieczna podróż
bezpieczna podróż
bezpieczna podróż

ul. Emaliowa 28E,

02-295 Warszawa

tel.: +48 660 860 112

AEDMAX.PL Sp. z o.o. , ul. Emaliowa 28 E, 02-295 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem 0000723876 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy.

NIP: 5223118942, REGON: 369793658. Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 złotych.