Slide Bezpieczna podróż Program Bezpieczna Podróż to spektrum działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników komunikacji lokalnej oraz krajowej poprzez podwyższenie standardu w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jego kluczowym zadaniem jest zbudowanie skutecznego systemu opierającego się na dostarczeniu i monitorowaniu sprzętu ratującego życie oraz przeszkoleniu pracowników kolei, komunikacji miejskiej i innych.

Slide Bezpieczny Dworzec Program Bezpieczny Dworzec to zintegrowany system stworzony specjalnie w celu zwiększenia bezpieczeństwa podróżnych, personelu i obsługi dworców kolejowych w razie zagrożenia życia. Działania programu wspierają pracowników kolei oraz służby ratunkowe w zwiększaniu przeżywalności na dworcach i w ich okolicach. Udział w Programie Bezpieczny Dworzec pozwala na wyposażenie każdego budynku dworca w nowoczesne systemy bezpieczeństwa. Celem programu jest uzbrojenie nawet niewielkich obiektów, dostosowując poziom ich zabezpieczeń do najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dworzec_Zachodni_Defibrylator WIĘCEJ INFORMACJI

Slide Bezpieczny Pasażer Program Bezpieczny Pasażer ma na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich podróżujących. Działania w tym programie polegają na doposażeniu infrastruktury komunikacyjnej w Polsce w elementy ratownicze usprawniające udzielanie pierwszej pomocy. Działania programu obejmują zarówno budynki (infrastruktura kolejowa, lotniska, dworce autobusowe, zajezdnie tramwajowe, stacje metra, itp), transport lądowy oraz wodny (promy, statki wycieczkowe). Defibrylator_Koleje_Mazowieckie WIĘCEJ INFORMACJI
Bezpiecznapodróż_Logotypy-1
Defibrylator_Zielona_Góra
rotaid
Defibrylator_Koleje_Mazowieckie
Dworzec_Zachodni_Defibrylator
Defibrylator_autobus
AED_autobus

ul. Emaliowa 28E,

02-295 Warszawa

tel.: +48 660 860 112

AEDMAX.PL Sp. z o.o. , ul. Emaliowa 28 E, 02-295 Warszawa, wpisana do KRS pod numerem 0000723876 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy.

NIP: 5223118942, REGON: 369793658. Wysokość kapitału zakładowego: 5.000 złotych.Dołącz do programu

Pobierz przykładowy wniosek

Wypełnij dane a otrzymasz dodatkowo poradnik